Home  ›  Financieel en fiscaal  ›  Huren, kopen of leasen?

Huren, kopen of leasen?

U hebt besloten om te investeren in bedrijfsfietsen? Dan stelt u zich waarschijnlijk de vraag hoe u die fietsen zal aanschaffen. Welke formule u ook kiest, de wetgever  voorziet dezelfde fiscaal gunstige regels. Zo zijn de kosten gerelateerd aan bedrijfsfietsen en fietsvoorzieningen 120% fiscaal aftrekbaar (tenzij operationele lease)* en kan u de bedrijfsfiets combineren met een fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding van € 0,24/kilometer. 

Genoeg cash? Dan is kopen een optie.

 Wanneer u over voldoende liquide middelen beschikt en dit geld niet meteen nodig hebt voor andere investeringen op korte termijn, dan kan u overwegen om de fietsen meteen aan te kopen. Dit is meestal het goedkoopste. Het voordeel is dat u geen interesten betaalt zoals bij een financiële leasing of huurkoop en dat u meteen juridisch en economisch eigenaar bent van de fietsen.  U dient de fietsen af te schrijven over een periode van 36 maanden, de levensduur van een degelijke fiets. U gaat best na of u bij uw fietsleverancier ook over de mogelijkheid beschikt om een onderhouds- en herstelcontract af te sluiten. Alleen zo bent u zeker dat de aangekochte fietsen in prima staat blijven. Anderzijds dient u er ook rekening mee te houden dat u zelf een oplossing dient te zoeken wanneer u de fietsen niet meer nodig hebt. Stel dat de firma verhuist en het aantal fietsers neemt af, wat gebeurt er dan met de tweedehandsfietsen?

Het verschil tussen leasen en huren

Heel vaak wordt het woord fietslease gebruikt wanneer het in feite gaat over lange termijnverhuur van fietsen. Leasen is immers hetzelfde als huurkoop. Er zijn in dat geval steeds 3 partijen betrokken: de fietsleverancier, de leasinggever en de leasingnemer. In elk leasingcontract moet een aankoopoptie opgenomen worden van maximum 15%. Als leasingnemer hebt u de keuze om die aankoopoptie al dan niet te lichten. In het geval van bedrijfswagens bijvoorbeeld wordt in 95% van de contracten de aankoopoptie niet gelicht en wordt er een nieuw leasingcontract gestart met een nieuwe wagen. Als leasingnemer bent u economisch eigenaar van het goed, de leasinggever is juridisch eigenaar.

Huren op lange termijn (36 of 48 maanden), ook wel eens operationele leasing genoemd,  is sterk vergelijkbaar. Net als bij leasen hoeft u vooraf geen inbreng te doen van eigen middelen en tast deze de kredietcapaciteit en solvabiliteit van uw onderneming niet aan. Alle kosten voor de huur van de fiets, onderhoud, herstel, verzekering enz. kunnen eveneens gemakkelijk gebudgetteerd worden. Bij verhuur zijn slechts twee partijen betrokken. De verhuurder en de huurder. Net als bij leasing kan u opteren om het goed na het verstrijken van de huurtermijn aan te kopen. De restwaarde zal dan minimum 16% bedragen en de huurgelden in weze verlagen. Of u kan ervoor opteren om de fietsen na 48 maanden te laten vervangen door nieuwe fietsen en opnieuw een lange termijnhuurcontract af te sluiten. Als huurder hebt u gebruiksrecht, maar bent u noch juridisch, noch economisch eigenaar van de fiets.

Bij huren  kan u de kosten sneller in uw resultaat opnemen. De normale afschrijvingstermijn van 60 maanden die bij financiële leasing en aankoop geldt kan verkort worden tot 36 of 48 maanden, afhankelijk van het contract dat u afsluit. Bovendien geeft huren u meer vrijheid, wanneer u het contract vervroegd wil stopzetten.

 

*U dient onder het regime van de vennootschapsbelasting te vallen om hier recht op te hebben.

Hoeveel kan je jaarlijks besparen?

Wil je een meer gedetailleerde simulatie maken? Start dan hier.

Totale jaarlijkse besparing € 3 090,69
Aantal extra bedrijfsfietsen 15
Vermindering CO2-uitstoot 4 829 kg
Vermindering aantal ziektedagen 20 dagen

Economische winst door verminderd ziekteverzuim

€ 2 398,50
Kostenbesparing € -847,21
Belastingbesparing € 1 539,40

Totale jaarlijkse besparing (of meerkost indien negatief) in de gewenste situatie tegenover de huidige situatie, rekening houdende met de eventuele bijkomende kosten. Eventuele subsidies zijn hier niet in meegerekend.

Wil je een meer gedetailleerde simulatie maken? Start dan hier.

Totale jaarlijkse besparing € 1 494,29
Aantal extra dagen met de fiets naar het werk per week 4 dagen
Vermindering CO2-uitstoot 1 016,18 kilo
Stijging calorieverbruik 56 051,20 kcal
Opbrengst fietsvergoeding 1 111,36 euro
Stijging netto-inkomen 0,00 euro
Kostenbesparing 382,93 euro