Home  ›  Financieel en fiscaal  ›  Inschrijving van speed-pedelecs

Inschrijving van speed-pedelecs

Op 1 oktober 2016 werd van start gegaan met de inschrijving van een nieuwe categorie van voertuigen, namelijk de« speed-pedelec » (topsnelheid boven 25 km/u). Vanaf die datum wordt tevens een kleinere plaat (10x12 cm) voor bromfietsen uitgereikt.

Het ministerieel (voor het kleine formaat van de kentekenplaat) en koninklijk besluit (voor de wijzigingen van de wegcode) traden eveneens in werking op 1 oktober 2016.

Een nieuw formulier “aanvraag tot inschrijving van een bromfiets of lichte vierwieler” bevat een nieuw vak X15 om aan te duiden of de tweewieler al dan niet een speed-pedelec is en indien ja, of hij autonoom kan rijden.

Enkel trapondersteuning :
geen BA-verzekering = inschrijving enkel via DIV

Trapondersteuning en autonoom rijden :
verplichte BA-verzekering = inschrijving via WebDIV

Belangrijk : een speed pedelec kan enkel worden ingeschreven, indien de fabrikant of importeur deze eerst heeft ingevoerd (dedouanering) en gepreregistreerd. Voor zowel de dedouanering als de preregistratie is een geldig COC (gelijkvormigheidsattest) vereist. TRAXIO heeft in samenwerking met het bedrijf inMotiv een module “autoconnect-vips” ontwikkeld om deze procedure digitaal te laten verlopen.

Opgelet : Fietshandelaars die fietsen aankopen van een buitenlandse leverancier, worden eveneens aanzien als importeurs en zijn bijgevolg ook verantwoordelijk voor de dedouanering en preregistratie van de speed pedelec.

Bron: Traxio

Hoeveel kan je jaarlijks besparen?

Wil je een meer gedetailleerde simulatie maken? Start dan hier.

Totale jaarlijkse besparing € 3 090,69
Aantal extra bedrijfsfietsen 15
Vermindering CO2-uitstoot 4 829 kg
Vermindering aantal ziektedagen 20 dagen

Economische winst door verminderd ziekteverzuim

€ 2 398,50
Kostenbesparing € -847,21
Belastingbesparing € 1 539,40

Totale jaarlijkse besparing (of meerkost indien negatief) in de gewenste situatie tegenover de huidige situatie, rekening houdende met de eventuele bijkomende kosten. Eventuele subsidies zijn hier niet in meegerekend.

Wil je een meer gedetailleerde simulatie maken? Start dan hier.

Totale jaarlijkse besparing € 1 494,29
Aantal extra dagen met de fiets naar het werk per week 4 dagen
Vermindering CO2-uitstoot 1 016,18 kilo
Stijging calorieverbruik 56 051,20 kcal
Opbrengst fietsvergoeding 1 111,36 euro
Stijging netto-inkomen 0,00 euro
Kostenbesparing 382,93 euro