Home  ›  Gezondheid en milieu  ›  Milieu-impact

Milieu-impact

Door de fiets in plaats van de auto te nemen, zorgen we immers voor minder uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2), minder luchtvervuiling (met name fijn stof) en minder lawaaivervuiling. Elke fietser betekent bovendien een auto minder in de file.

Minder uitstoot en minder brandstofkosten: de fietser zorgt niet alleen voor zijn eigen gezondheid, ook de maatschappij als geheel profiteert mee van zijn keuze. Door de auto aan de kant te laten en de fiets te nemen, veroorzaken we immers aanzienlijk minder schade aan het klimaat en de omgevingslucht. Een pendelaar met een woon-werkafstand van 10 km (20 km in totaal) die eenmaal per week de fiets neemt in plaats van de auto, zal op jaarbasis gemiddeld 168 kg minder CO2 uitstoten. Die lagere CO2 -uitstoot heeft trouwens een rechtstreeks verband met een lager brandstofverbruik: elke fietser die CO2 bespaart, zal dat merken in zijn/haar brandstofbudget.

Minder geluidsvervuiling: naast een lagere uitstoot van broeikasgassen (klimaatsverandering) en luchtpolluenten, zorgt fietsen bovendien voor minder geluidshinder dan autorijden. Vooral in dichtbevolkte stedelijke kernen verhoogt dit de leefbaarheid.

Gemeenschappelijk voordeel: files kosten veel (geld, tijd en energie). We verliezen in de file niet enkel onze eigen tijd, maar we houden ook de personen op die achter ons in de file komen. Een pendelaar die de file vermijdt door regelmatig naar het werk te fietsen, wint dus niet enkel eigen tijd, maar verkleint ook het tijdverlies van de andere filerijders. En dat verdient een pluim!

Hoeveel kan je jaarlijks besparen?

Wil je een meer gedetailleerde simulatie maken? Start dan hier.

Totale jaarlijkse besparing € 3 090,69
Aantal extra bedrijfsfietsen 15
Vermindering CO2-uitstoot 4 829 kg
Vermindering aantal ziektedagen 20 dagen

Economische winst door verminderd ziekteverzuim

€ 2 398,50
Kostenbesparing € -847,21
Belastingbesparing € 1 539,40

Totale jaarlijkse besparing (of meerkost indien negatief) in de gewenste situatie tegenover de huidige situatie, rekening houdende met de eventuele bijkomende kosten. Eventuele subsidies zijn hier niet in meegerekend.

Wil je een meer gedetailleerde simulatie maken? Start dan hier.

Totale jaarlijkse besparing € 1 494,29
Aantal extra dagen met de fiets naar het werk per week 4 dagen
Vermindering CO2-uitstoot 1 016,18 kilo
Stijging calorieverbruik 56 051,20 kcal
Opbrengst fietsvergoeding 1 111,36 euro
Stijging netto-inkomen 0,00 euro
Kostenbesparing 382,93 euro