Home  ›  Fietsbeleid en mobiliteit  ›  Fietsbeleid in het bedrijf: Hoe begint u eraan?

Fietsbeleid in het bedrijf: Hoe begint u eraan?

Een duurzaam fietsbeleid kan uit diverse acties of investeringen bestaan. De Fietsersbond stelt een 7-stappenplan voor om een fietsbeleid uit te werken:

Stap 1: Creëer een draagvlak

Het is in de eerste plaats belangrijk om het management en de werknemers te motiveren en te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen.

Stap 2: Organiseer de communicatie via een fietswerkgroep of een fietscoördinator

De aangeduide fietscoördinator of de fietswerkgroep die het bedrijf inricht, houdt het draagvlak levend, werkt het fiets-actieplan uit en maakt afspraken over de communicatie.

Stap 3: Maak de stand van zaken op

Breng de huidige situatie in kaart door gebruik te maken van bestaande informatie en tools. Inventariseer wensen en behoeften van werkgever en werknemers.

Stap 4: Stel een fiets-actieplan op

Bepaal het doel en formuleer concrete, meetbare doelstellingen en acties voor een duurzaam fiets-actieplan. Bepaal prioriteiten, activiteiten en timing om het fiets-actieplan te doen slagen.

Stap 5: Voer het fiets-actieplan uit en communiceer

Actie! Fietsen… informatie uitwisselen.

Stap 6: Evalueer

Volg de evolutie van het fiets-actieplan op. Maak een lijst van successen en knelpunten.

Stap 7: Stel het actieplan bij om de continuïteit te verzekeren

Herzie het fiets-actieplan op basis van de evaluatie. Blik ook terug op de communicatie van het fiets-actieplan.

Fietsersbond en Gracq ontwikkelden “Bike to Work”, een initiatief om het fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen te stimuleren.