Home  ›  Fietsbeleid en mobiliteit  ›  Fietsen: de motiverende kracht van het mobiliteitsbudget en flex-income

Fietsen: de motiverende kracht van het mobiliteitsbudget en flex-income

Tot op vandaag wordt de bedrijfswagen beschouwd als het fiscaal interessante loonvoordeel bij uitstek. Dat is al decennialang het geval en de bedrijfswagen zit daarom diep in onze verloningscultuur verankerd. Een logisch gevolg is dat werkgevers de auto vaak als enige vervoersoplossing aanbieden. Maar...

Steeds meer verliesuren in de file: inmiddels staan we voor een bijzonder grote economische en maatschappelijke uitdaging. Onze mobiliteitsgewoontes leiden tot immobiliteit. Filestress is voor velen een dagelijkse realiteit. De structurele files in Vlaanderen zijn de ergste ter wereld en de verkeersdruk blijft nog steeds toenemen.

De bedrijfsfiets is een erg interessant onderdeel van het pakket extralegale voordelen. Een tastbaar en gewild object, dat fiscale voordelen biedt en dat goed is voor zowel de individuele mens als de maatschappij.

 

Stimulerende fiscale ingrepen: een reeks fiscale maatregelen beloont mobiliteitsgedrag waarmee alternatieven voor de (bedrijfs)wagen extra zuurstof krijgen. Een meer overwogen en zuiniger gebruik van automobiliteit is in de huidige context meer dan wenselijk. Daarom wordt fietsmobiliteit door de fiscus beloond.

  1. De fietsvergoeding. Werkgevers mogen hun werknemers een fietsvergoeding uitbetalen. Tot een bedrag van 0,24 € per km is deze vergoeding vrijgesteld van inkomstenbelasting (wet 8/8/1997) en sociale zekerheidsbijdragen (K.B. van 29/1/1999).
  2. De fiscale vrijstelling van een bedrijfsfiets voor de werknemer. Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets is vrijgesteld indien de fiets werkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen ongeacht of de fiets daarnaast nog voor andere verplaatsingen wordt gebruikt. Het ter beschikking stellen van een fiets mag gecumuleerd worden met een fietsvergoeding.
  3. De uitgaven ter promotie van fietsgebruik zijn 120% aftrekbaar voor de werkgever. Deze regeling geldt zowel voor bedrijfsfietsen als voor fietsenstallingen, kleed- en doucheruimten. Deze extra 20% aftrek van kosten worden vanaf het aanslagjaar 2021 voor vennootschappen volledig afgeschaft. Bijgevolg geldt vanaf dan de gewone aftrekbaarheid van 100%.

Keuzevrijheid extralegale voordelen: verschillende sociale secretariaten zetten sterk in op formules waarbij de werknemer een grote keuzevrijheid krijgt bij het samenstellen van een pakket extralegale loonvoordelen. Vroeger bestond er geen aanbod naast de bedrijfswagen. Dankzij de toegenomen flexibiliteit kan de werknemer een kleinere wagen kiezen en zo budget vrijmaken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Personen die nu géén bedrijfswagen hebben, komen eveneens in aanmerking. Zij kunnen andere looncomponenten gebruiken, zoals bijvoorbeeld boni of bedragen die anders naar evenementen en cadeaus zouden gaan.Voor de werkgever zal de extra keuzevrijheid geen impact hebben op het budget. Voor de werknemer is de mogelijkheid om een pakket op maat samen te stellen vaak een grote meerwaarde.

Bedrijfsfiets: de bedrijfsfiets is een erg interessant onderdeel van het pakket extralegale voordelen. Een tastbaar en gewild object, dat fiscale voordelen biedt en dat goed is voor zowel de individuele mens als de maatschappij.