Home  ›  Financieel en fiscaal  ›  Fietsvergoeding: wat kan en wat mag?

Fietsvergoeding: wat kan en wat mag?

De fietsvergoeding wordt door een werkgever toegekend aan werknemers die de afstand van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets afleggen. De fietsvergoeding is tot op heden een gunst van de werkgever aan de werknemer. De werkgever is dus niet verplicht deze toe te kennen, tenzij een sector-CAO hem ertoe verplicht.

Sinds januari 2019 bedraagt de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding 0,24 euro per kilometer. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd. Het staat de werkgever vrij om de indexering al dan niet toe te passen. De werkgever mag het bedrag van de fietsvergoeding eveneens vrij bepalen. Meestal is dit echter het wettelijk vrijgestelde bedrag van 0,24 euro per kilometer (januari 2019).

Voor welke verplaatsingen geldt een fietsvergoeding?

Werknemer en werkgever bepalen in onderling overleg welke de beste en veiligste route is. In de praktijk betekent dit dat de werknemer een route voorstelt aan de werkgever. De werkgever kan bepalen of de fietsvergoeding geldt voor een enkele woon-werkrit of ook voor de terugrit. De werkgever kan zelfs meerdere heen- en terugritten per dag terugbetalen indien de werknemer meermaals per dag van en naar het werk pendelt (bijvoorbeeld voor de middaglunch). 

Het bedrag van de fietsvergoeding tot 0,24 euro per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt.

 

De fietsvergoeding kan ook worden uitbetaald voor dienstverplaatsingen, zelfs al gebeuren deze met een fiets van het bedrijf. In dit geval is de fietsvergoeding een kost 'eigen aan de werkgever' die 100% aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert. Er is geen wettelijke begrenzing van het aantal kilometers. Hiermee bevordert de overheid de keuze voor een comfortabele, veilige en aangename weg.

Registratie van de fietskilometers

De registratie van het aantal gefietste kilometers is niet wettelijk geregeld. Aanvankelijk gebeurde dit vooral met een papieren aangifteformulier. Tegenwoordig schakelen meer en meer werkgevers over naar digitale registratie gekoppeld aan de elektronische toegangscontrole of de Fietskalender van Bike to Work. De werkgever beschikt over de mogelijkheid om de werknemer eenmalig een fietsengagement te laten ondertekenen waarin hij/zij aangeeft minstens een vastgelegd percentage van het woon-werkverkeer met de fiets af te leggen.

Fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding

Het bedrag van de fietsvergoeding tot 0,24 euro per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding genereert geen sociale lasten. Voor de werknemer is het een onbelastbaar inkomen. Deze gunstige fiscale behandeling geldt echter alleen als de vergoeding berekend is op basis van de effectief in het woon-werkverkeer afgelegde fietskilometers en het bedrag niet hoger ligt dan 0,24 euro per kilometer.

Indien de fietser meer dan 0,24 euro per kilometer krijgt, wordt het bedrag boven 0,24 euro wel belast als loon (voor de werknemer), is het verworpen als aftrekbare bedrijfskost en genereert het sociale bijdragen voor de werkgever.

Beroepskosten bewijzen in plaats van forfaitaire belastingaftrek

Indien de werknemer opteert voor het bewijzen van zijn beroepskosten (en dus niet opteert voor de forfaitaire belastingaftrek), dan kan hij zijn fietsverplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer inbrengen als kost ten bedrage van 0,24 euro per kilometer. Dit mag gecumuleerd worden met de eventuele fietsvergoeding van de werkgever. Het is niet altijd interessant om beroepskosten te bewijzen. Bij onvoldoende beroepskosten is het voordeliger voor het forfaitaire systeem te kiezen.

Combinatie met andere vergoedingen

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen. De fietsvergoeding kan in die zin gecombineerd worden met een tussenkomst voor het openbaar vervoer, indien de werknemer een deel van de verplaatsing tussen de woonplaats en het bedrijf per fiets aflegt en een deel met het openbaar vervoer.

Hetzelfde geldt voor de combinatie fietsvergoeding en autovergoeding indien de werknemer bijvoorbeeld met de wagen tot aan de rand van de stad rijdt en daar overstapt op de (vouw)fiets. Ook is het mogelijk voor een deel van de werkdagen een fietsvergoeding te geven en voor een aantal dagen een autovergoeding.

Een werknemer die een bedrijfswagen heeft, kan eveneens een fietsvergoeding krijgen voor de dagen dat de woon-werkverplaatsing met de fiets gebeurt.

 

Deze informatie is verkregen via de Fietsersbond en FOD Economie