Home  ›  Financieel en fiscaal  ›  Overzicht (para)fiscale aspecten

Overzicht (para)fiscale aspecten

Bij het implementeren van bedrijfsfietsen in uw bedrijf is het belangrijk volgende (para)fiscale aspecten voor ogen te houden:

Bedrijfsfiets: geen voordeel van alle aard!
Als een werknemer een bedrijfsfiets krijgt van zijn werkgever, dan wordt dit niet beschouwd als een voordeel van alle aard; m.a.w. de bedrijfsfiets is fiscaal vrijgesteld voor de werknemer. De voorwaarde is wel dat die bedrijfsfiets gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. Hoe vaak die moet gebruikt worden voor woon-werkverplaatsingen wordt in de wetgeving niet vermeld. We hebben hierover verduidelijking gevraagd bij de FOD Financiën.
Als de fiets nooit voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, wordt die wel als belastbaar voordeel beschouwd. Het voordeel wordt dan berekend op basis van de werkelijke waarde in hoofde van de werknemer.

Bedrijfsfiets: wat met de RSZ?
In het verleden diende zowel door de werkgever als door de werknemer RSZ betaald te worden op het privégebruik (woon-werkverkeer werd hier niet als privégebruik beschouwd). Dit is niet langer het geval en ook het louter privégebruik wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 niet langer onderworpen aan een RSZ-bijdrage.

Kosten 120% aftrekbaar voor de werkgever: wat wel en wat niet?
De fiets zelf
Voor de werkgever zijn de kosten die gemaakt zijn voor het verwerven, onderhouden en herstellen van de bedrijfsfietsen voor 120% aftrekbaar. Het woord “verwerven” is hier cruciaal: de bedrijfsfietsen moeten lineair worden afgeschreven over een periode van ten minste drie jaar. Dit betekent ofwel een aankoop ofwel een financiële leasing. Een operationele leasing komt niet in aanmerking voor de 120% aftrekbaarheid (hier geldt dus gewoon 100% aftrekbaarheid) omdat hier geen afschrijvingen mogelijk zijn.

Andere kosten
Ook kosten die gedaan zijn om fietstoebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden van personeelsleden, zijn voor  120% fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.
Onder fietstoebehoren verstaat men de gebruikelijke (met de fiets verbonden) voorwerpen die wenselijk of noodzakelijk zijn om de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling mogelijk te maken. Voorbeelden: fietspomp, bel, fietslicht, reflectoren, gereedschapskist voor kleine herstellingen, fietstas, accu, lader van een elektrische fiets, …
Gewone, sportieve of beschermende kledij van de fietser vallen buiten deze categorie en komen dus niet in aanmerking voor de fiscale aftrek van 120%.
Zijn ook voor 120% fiscaal aftrekbaar: kosten die gemaakt worden om een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen aan die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches. Huurkosten komen niet in aanmerking.
De kosten moeten wel steeds betrekking hebben op de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Opgelet! NIEUWE REGLEMENTERING vanaf aanslagjaar 2021!
Deze extra 20% aftrek van kosten worden vanaf het aanslagjaar 2021 voor vennootschappen volledig afgeschaft. Bijgevolg geldt vanaf dan de gewone aftrekbaarheid van 100%.

Welk soort fietsen?
De aard van de fietsen is in principe van geen belang. Het kan dus zowel om stadsfietsen, hybride fietsen, elektrische fietsen, mountainbikes, enz. gaan. Die fietsen moeten wel afgestemd zijn op de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Dit betekent dat de uitrusting van die fietsen moet voldoen aan de reglementering m.b.t. het gebruik van de openbare weg (zie hiervoor: https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fietsers_en_voetgangers/fietsers/plichten).

Wat met high speed elektrische fietsen (ook 'speed pedelecs' genoemd)?
Dit zijn elektrische fietsen die ondersteuning geven tot 45 km/u. Volgens de Belgische wetgeving vallen zij niet onder de noemer fiets (omdat ze tot > 25km/u ondersteuning geven) maar onder de noemer bromfiets klasse B. Dit betekent dat volgende regels gelden: 
• De fietser moet beschikken over een rijbewijs A3 (bromfiets klasse B) of een rijbewijs B (auto-rijbewijs)
• De fietser moet een goedgekeurde helm  dragen
• De fietser moet steeds in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart en rijbewijs wanneer hij zich op de openbare weg verplaatst
• De fietser mag zich verplaatsen op het fietspad, tenzij er expliciet wordt aangegeven 'B verboden' 

Zoals voor de andere elektrische fietsen, is er voor de high speed elektrische fiets geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen vereist, indien de fiets niet autonoom (zonder trapondersteuning) kan worden voortbewogen.

Voor (high speed) elektrische fietsen die zonder trapondersteuning kunnen worden voortbewogen is er dus wel een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. De zgn garageknop (ondersteuning tot 5 à 6 km/u) wordt niet aanzien als autonoom voortbewegen.

Hoewel de high speed elektrische fiets verkeerstechnisch in dezelfde categorie zit als de bromfiets klasse B, komt deze in aanmerking voor dezelfde fiscale regels als een gewone elektrische fiets.

Combinatiemogelijkheden

De bedrijfsfiets is combineerbaar met de bedrijfswagen of andere vormen van verplaatsingsvergoedingen (zoals terugbetaling openbaar vervoerabonnement).
Het is ook toegestaan om bovenop een bedrijfsfiets een fietsvergoeding te betalen voor de woon-werkverplaatsingen.

De fietsvergoeding
De werkgever kan zelf de hoogte van de fietsvergoeding bepalen (rekening houdend met wat is afgesproken in cao’s e.d.) en is vrijgesteld van belastingen en van RSZ tot 0.24€ per km. Als men meer betaalt, is het gedeelte boven de 0.24€/km wel belastbaar in hoofde van de werknemer.
De fietsvergoeding is combineerbaar met de bedrijfsfiets.
De fietsvergoeding mag ook toegekend worden voor dienstverplaatsingen. De fiscale vrijstelling blijft hier bestaan. De vrijstelling van RSZ geldt alleen als de fiets eigendom is van de werknemer.

Bronnen:
• Socialezekerheid.be, “Instructies”:
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html