Home  ›  Financieel en fiscaal  ›  Subsidies

Subsidies

Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidies ontvangen om het fietsen bij werknemers te stimuleren. Sommige lokale overheden - gemeenten of provincies - voorzien hierin.

Het Pendelfonds is een van de bekendste initiatieven.

Het Pendelfonds verleent subsidies aan projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die als doel hebben het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidies uit het fonds. Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook gemeentelijke en provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) mogen de subsidie aanvragen.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project met een maximum van vier jaar. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn.