Home  ›  Over BikeForm

Over BikeForm

Doel van Bikeform is de fietssector (aanbodzijde) een innovatief inzicht aanreiken om beter in te kunnen spelen op de (verhoogde) vraag naar bedrijfsfietsen. Tegelijkertijd willen we de bedrijven (vraagzijde) kwalitatief ondersteunen zodat zij de juiste beslissingen nemen bij het voorzien en inzetten van bedrijfsfietsen

Het potentieel voor bedrijfsfietsen voor woon-werk en werkverplaatsingen lijkt de laatste jaren toe te nemen in Vlaanderen. Toch blijkt dat bedrijven en organisaties onvoldoende op de hoogte zijn wat de voordelen kunnen zijn bij het gebruik van fietsen; hoe een duurzame implementatie kan gebeuren; en wat de parafiscale voordelen of implicaties kunnen zijn. Tevens worden er heel wat sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om het fietsen te promoten, maar opvallend blijkt wel dat de fietssector (aanbodzijde) onvoldoende klaar is om aan het vraagpotentieel te voldoen: de combinatie van een goed productaanbod, met een goede service en omkadering, beschikbaar over een groot geografisch gebied wordt momenteel niet geboden. Een bijkomende reden is ook dat de samenstelling en organisatie van de fietssector onvoldoende gekend is.

Voor de vraagzijde wil BikeForm de bedrijven kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden om de juiste keuzes en beslissingen te nemen bij het voorzien en inzetten van bedrijfsfietsen bij hun werknemers. Centraal hierin staat de oprichting van een platform waarop een business community tussen handelaars en andere dienstverleners zich kan ontwikkelen en waarbij de bedrijven langs vraagzijde de gepaste kennis en acties kunnen ondernemen. De sensibiliseringsacties en ruimere verspreiding van de resultaten zal gebeuren via het platform en de opzet van netwerkevents, workshops, demonstraties, praktische ondersteuning van campagnes bij middenveldorganisaties en deelname aan diverse events. 

De doelgroep bestaat langs aanbodzijde uit klein- en groothandel binnen de fietssector (voornamelijk KMO’s), fietsproducenten, serviceproviders (verzekeringen, bijstand), bedrijven in fietstoebehoren, leasesector, fietssoftware en app ontwikkelaars. Langs vraagzijde bestaat de doelgroep uit allerhande bedrijven en werknemers die wensen gebruik te maken van de bedrijfsfiets. 

Het project beoogt een positieve impact op de economie doordat het aanbod van bedrijfsfietsen verruimd wordt. Dit gebeurt enerzijds doordat het project business modellen, organisatiestructuur en ondersteuning faciliteert om het aanbod te verruimen. Anderzijds zal door het project de vraag naar bedrijfsfietsen mogelijk toenemen.

Dit project beoogt bij bedrijven en organisaties een verhoogde inzet van bedrijfsfietsen doordat ze kunnen beschikken over gerichte informatie en ondersteuning. Binnen de fietssector kan een nieuw en verbeterd aanbod worden gerealiseerd, kunnen vernieuwende marktproducten en diensten (bijv. combinatie van verschillende diensten) worden aangeboden en nieuwe services en producten worden ontwikkeld.